Veszélyes hulladék ártalmatlanítás

Társaságunk vegyipari tevékenységei során szabad kapacitással és hatósági engedéllyel rendelkezik veszélyes hulladék befogadására, kezelésére, ártalmatlanítására, feldolgozására.

 

Szolgáltatásaink az alábbiakra terjednek ki:

 

            -Veszélyes hulladék átvétele a KTVF: 8267-8/2012

           - cianid tartalmú ipari szennyvizek

- sav-lúgos jellegű ipari szennyvizek

- sav-lúgos mosóvizek

- hulladék savak, lúgok

- akkumulátor savak, lúgok

- nehézfémsókat tartalmazó ipari szennyvizek

- galván fürdők öblítővizek

- galván ipari vegyszer hulladékok

- galván iszapok

- szervetlen vegyszer hulladékok

- szervetlen laboratóriumi vegyszer hulladékok

- előhívók, fixírek

- előpréselt iszapok víztelenítése, szárítása végleges lerakással

- minden olyan szervetlen vegyi anyag, mely a meglevő technológiánkhoz illeszthető és

az EWC kódját az átvételi engedélyünk tartalmazza. 

A MIR-KIR rendszerre vonatkozó az MSZ EN ISO 9001: 2009 és a MSZ EN ISO 

14001:2005 számú szabványok szerinti minőség- és környezetközpontú irányítási 

rendszert működtetünk a tanúsítás száma: MS 0424-058/MS 0424/K-058.